રેડિકલ્સને એક્સ્પેંટ્સ તરીકે ફરીથી કેવી રીતે લખવું

યાંગ કુઆંગ, એલેલીન કાસે દ્વારા

વાલ્ટ્રેક્સ ડોઝ ઠંડા વ્રણ

જ્યારે તમને આમૂલ સ્વરૂપમાં કોઈ સમસ્યા આપવામાં આવે છે, ત્યારે જો તમે તેનો ઉપયોગ કરીને ફરીથી લખો તો તમને વધુ સહેલો સમય મળી શકે છે બુદ્ધિગમ્ય ખાવું - અપૂર્ણાંક છે તેવા ઘા તમે નીચે આપેલ સંપત્તિનો ઉપયોગ કરીને દરેક ક્રાંતિકારીને ઘાતક તરીકે ફરીથી લખી શકો છો - પરિણામી તર્કસંગત ઘાતકીમાં ટોચની સંખ્યા તમને શક્તિ કહે છે, અને નીચેની સંખ્યા તમને જે મૂળ લઈ રહ્યા છે તે કહે છે:તર્કસંગત શ્રોતાઓ સાથે કોઈ કાર્ય વ્યક્ત કરવું.ઉદાહરણ તરીકે, તમે ફરીથી લખી શકો છો

ચોરસ આઠનું ક્યુબ રુટ.જેમ કે

તર્કસંગત પ્રયોગો રાખવા માટે ફંક્શનને ફરીથી લખી રહ્યું છે.

અપૂર્ણાંક ઘાતકો મૂળ છે અને બીજું કંઈ નથી. ઉદાહરણ તરીકે, 641/364 નો અર્થ નથી-3અથવા64 વખત ત્રણ.

આ ઉદાહરણમાં, તમને સંપ્રદાયો (ક્યુબ રુટ) માં બતાવેલ રુટ મળે છે અને પછી તેને અંશમાં (પ્રથમ શક્તિ) પાવર પર લઈ જાઓ. તેથી 641/3= 4.

આ પ્રક્રિયાઓનો ક્રમ ખરેખર વાંધો નથી. તમે ક્યાં તો પદ્ધતિ પસંદ કરી શકો છો:

 • ઘન 8 ને મૂળ આપે છે અને પછી તે ઉત્પાદનને ચોરસ કરે છે

 • 8 સ્ક્વેર કરો અને તે પછી ઉત્પાદનને ઘન રૂટ કરો

કોઈપણ રીતે, આ સમીકરણ to. ને સરળ બનાવે છે. મૂળ અભિવ્યક્તિના આધારે, જો તમે પહેલા રુટ લો અને પછી શક્તિ લો, અથવા તમે શક્તિને પહેલાં લેવાની ઇચ્છા રાખી શકો તો તમને સમસ્યા સરળ લાગે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 643/2સરળ છે જો તમે તેને લખો (64)1/2)3= 83= 512 ને બદલે (643)1/2, કારણ કે પછી તમારે 262,144 નો વર્ગમૂળ શોધવો પડશે.

કેટલાક પગલાઓ પર એક નજર નાખો જે આ પ્રક્રિયાને સમજાવે છે. અભિવ્યક્તિને સરળ બનાવવા માટે

એક આમૂલ અભિવ્યક્તિ કે જેને સરળ બનાવવાની જરૂર છે.

મૂળ સાથે કામ કરવાને બદલે, નીચેનાને ચલાવો:

 1. તર્કસંગત પ્રયોગોનો ઉપયોગ કરીને સંપૂર્ણ અભિવ્યક્તિને ફરીથી લખો.

  અભિવ્યક્તિને સરળ બનાવવા માટે તમારી પાસે સહાયકની બધી મિલકતો ઉપલબ્ધ છે: x 1/2( x 2/3- x 4/3).

 2. કૌંસ છૂટકારો મેળવવા માટે વિતરણ કરો.

  જ્યારે તમે સમાન આધાર સાથે મોનોમિયલ્સને ગુણાકાર કરો છો, ત્યારે તમે ઘાસનો ઉમેરો કરો છો.

  તેથી, પ્રથમ ટર્મ પર ઘાતક છે

  એક અર્ધ વત્તા બે તૃતીયાંશ સાત છઠ્ઠા બરાબર છે.

  અને બીજા ટર્મનો ઘાતક 1/2 + 4/3 = 11/6 છે. તેથી તમે વિચાર x 7/6- x 11/6.

  નારંગી ગોળી 54 375
 3. કારણ કે ઉદ્દેશ ઘોષણાત્મક સ્વરૂપમાં લખાયેલ છે, આમૂલ સ્વરૂપમાં નથી, જેમ કે મૂળ અભિવ્યક્તિ હતી, તેને મૂળ અભિવ્યક્તિ સાથે મેળ કરવા માટે ફરીથી લખો.

  આ તમને આપે છે

  ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં લખાયેલ અભિવ્યક્તિ.

લાક્ષણિક રીતે, તમારો અંતિમ જવાબ મૂળ સમસ્યા જેવા જ બંધારણમાં હોવો જોઈએ; જો મૂળ સમસ્યા આમૂલ સ્વરૂપમાં હોય, તો તમારો જવાબ આમૂલ સ્વરૂપમાં હોવો જોઈએ. અને જો મૂળ સમસ્યા તર્કસંગત પ્રદર્શકો સાથે ઘાતક સ્વરૂપમાં હોય, તો તમારું નિરાકરણ પણ હોવું જોઈએ.

રસપ્રદ લેખો