અંતરાલ સંકેત સાથે અસમાનતાઓ માટેના ઉકેલો કેવી રીતે વ્યક્ત કરવા

યાંગ કુઆંગ, એલેન કાસે દ્વારા

ઉકેલોનો સમૂહ ક્યાંથી શરૂ થાય છે અને તે ક્યાં સમાપ્ત થાય છે તે દર્શાવવા માટે તમે અંતરાલ સંકેતનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અંતરાલ સંકેત અસમાનતા પર સેટ કરેલા સમાધાનને વ્યક્ત કરવાની એક સામાન્ય રીત છે અને તે મહત્વનું છે કારણ કે તમે કેલ્ક્યુલસમાં સોલ્યુશન સેટ કેવી રીતે વ્યક્ત કરો છો તે તે છે. મોટાભાગના પ્રિ-કેલ્ક્યુલસ પુસ્તકો અને કેટલાક પૂર્વ-કેલ્ક્યુલસ શિક્ષકોએ હવે બધા સમૂહ અંતરાલ સંકેતલિખમાં લખવા જરૂરી છે.અંતરાલ સંકેત શોધવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો એ છે કે પહેલા અંતરાલમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેના દ્રશ્ય રજૂઆત તરીકે નંબર લાઇન પર આલેખ દોરો.જો અંતરાલની અંતિમ બિંદુને સોલ્યુશન (માટે) માં સમાવેલ નથી, તો અંતરાલને એન કહેવામાં આવે છે ખુલ્લું અંતરાલ. તમે તેને આલેખ પર ખુલ્લા વર્તુળ સાથે અને સૂચકમાં કૌંસનો ઉપયોગ કરીને બતાવો. જો અંતમાં બિંદુ સમાધાનમાં સમાવવામાં આવેલ છે

image0.pngશિશુઓ માટે ક્લેરિટિન ડોઝિંગ

અંતરાલ એ કહેવામાં આવે છે બંધ અંતરાલ, જે તમે આલેખ પર બિંદુએ ભરાયેલા વર્તુળ સાથે અને સૂચનમાં ચોરસ કૌંસનો ઉપયોગ કરીને બતાવો છો.

ઉદાહરણ તરીકે, સોલ્યુશન સેટ

image1.pngઅહીં બતાવેલ છે.

l612 ગોળી માટે વપરાય છે

image2.jpg

નૉૅધ: તમે આ સોલ્યુશનને ફરીથી સેટ કરી શકો છો અને વિધાન:

સફેદ ગોળી ઇપી 905

image3.png

અંતરાલ સંકેત માં, તમે આ ઉકેલો લખો (–2, 3].

તળિયે લીટી: આ બંને અસમાનતાઓ છે તે જ સમયે સાચું.

તમે આલેખ પણ કરી શકો છો અથવા નિવેદનો (તરીકે પણ ઓળખાય છે અસ્થિર સેટ કારણ કે ઉકેલો ઓવરલેપ થતા નથી). અથવા નિવેદનો એ બે જુદી જુદી અસમાનતાઓ છે જ્યાં એક અથવા બીજી સાચી છે. ઉદાહરણ તરીકે, આગળનો આંકડો આલેખ બતાવે છે x <–4 OR x > –2.

image4.jpg

અંતરાલ સંકેત માટે આ આંકડો માટેનો સમૂહ લખવું મૂંઝવણકારક હોઈ શકે છે. x બે જુદા જુદા અંતરાલો સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે, પરંતુ અંતરાલો ઓવરલેપ થતા નથી તેથી તમારે તે અલગથી લખવું પડશે:

 • પ્રથમ અંતરાલ છે x <–4. This interval includes all numbers between negative infinity and –4. Because negative infinity isn’t a real number, you use an open interval to represent it. So in interval notation, you write this part of the set as

  image5.png

 • બીજો અંતરાલ છે x > –2. આ સમૂહ –2 અને સકારાત્મક અનંતની વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ છે, તેથી તમે તેને લખો

  પ્રોજેસ્ટેરોનની આડઅસરો

  image6.png

  વિટામિન સી અને thc

  તમે સંપૂર્ણ સમૂહનું વર્ણન કરો

  image7.png

  બે સેટ વચ્ચેનું પ્રતીક છે યુનિયન પ્રતીક અને તેનો અર્થ એ કે ઉકેલો ક્યાં તો અંતરાલને લગતું હોય.

જ્યારે તમે કોઈ સંખ્યા કરતા વધારેની સંપૂર્ણ-મૂલ્યની અસમાનતાને હલ કરો છો, ત્યારે તમે તમારા ઉકેલો આ પ્રમાણે લખો છો અથવા નિવેદનો. નીચેના ઉદાહરણ પર એક નજર: | 3 x - 2 | > 7. તમે આ અસમાનતાને 3 તરીકે ફરીથી લખી શકો છો x - 2> 7 અથવા 3 x - બે<–7. You have two solutions: x > 3 અથવા x <–5/3.

અંતરાલ સંકેત માં, આ ઉકેલો છે

image8.png

રસપ્રદ લેખો