પરોક્ષ પુરાવો કેવી રીતે કરવો

માર્ક રાયન દ્વારા

પરોક્ષ પુરાવા એ નિયમિત પુરાવાઓના વિચિત્ર કાકાના પ્રકાર છે. સાથે એક પરોક્ષ સાબિતી, કંઈક સાચી હોવી જોઈએ તે સાબિત કરવાને બદલે, તમે તેને સાબિત કરો પરોક્ષ રીતે તે બતાવીને કરી શકો છો નથી ખોટું.નોંધ નથી . જ્યારે તમારા પુરાવામાંનું કાર્ય એ સાબિત કરવું છે કે વસ્તુઓ એકરૂપ નથી, લંબ નથી, અને આ રીતે, તે એક મોટું પરિણામ છે કે તમે પરોક્ષ પુરાવા સાથે વ્યવહાર કરી રહ્યાં છો.મોટાભાગના, પરોક્ષ પ્રૂફ નિયમિત સાબિતી સાથે ખૂબ સમાન હોય છે. જે વસ્તુ તેને જુદી બનાવે છે તે તે શરૂ થાય છે અને સમાપ્ત થાય છે. શરૂઆત અને અંત સિવાય, પરોક્ષ પુરાવાને હલ કરવા માટે, તમે તે જ તકનીકો અને પ્રમેયનો ઉપયોગ કરો છો જેનો તમે નિયમિત પુરાવો પર ઉપયોગ કરો છો.

પરોક્ષ પુરાવાઓને સમજાવવા માટેની શ્રેષ્ઠ રીત એ છે કે તમને એક ઉદાહરણ બતાવીને. અહીં તમે જાઓ.image0.jpg

image1.jpg

સાબિતીની આ વિચિત્ર બતક વિશેની બે વિચિત્ર બાબતોની નોંધ લેશો: આપેલ અને તેમાંના ન-સાથી ચિહ્નો સાબિત કરો નિવેદન. આ એક સાબિત કરો સ્ટેટમેન્ટ એ આ પ્રકારનું છે જે આને પરોક્ષ સાબિતી બનાવે છે.તમે આ પરોક્ષ સાબિતીને કેવી રીતે હલ કરી શકો છો તે બતાવવાની એક રમતની યોજના અહીં છે. તમે ધારે છે કે સાબિત કરો વિધાન ખોટું છે, એટલે કે તે ભાગ $ છે સેગમેન્ટમાં એકરુપ આર.એસ. , અને પછી તમારું લક્ષ્ય એ છે કે કેટલીક જાણીતી સાચી વસ્તુના વિરોધાભાસ પર પહોંચવું (સામાન્ય રીતે વસ્તુઓ વિશે આપેલ તથ્ય) નથી એકરુપ, નથી લંબ, અને તેથી વધુ). આ સમસ્યામાં, તમારું લક્ષ્ય તે ખૂણો બતાવવાનું છે પીક્યુએસ કોણ માટે એકરૂપ છે આરક્યુએસ છે, જે આપેલ વિરોધાભાસી છે.

તમને સમાધાન દર્શાવતા પહેલા એક છેલ્લી વસ્તુ - તમે નિયમિત બંધારણમાં પરોક્ષ પુરાવા લખી શકો છો, પરંતુ ઘણા ભૂમિતિ પાઠયપુસ્તકો અને શિક્ષકો આ જેવા પરોક્ષ પુરાવા રજૂ કરે છે:

વ્યાવન્સને કેવી રીતે તીવ્ર બનાવવું
 1. ની વિરુદ્ધ ધારો સાબિત કરો નિવેદન, આપેલ તરીકે આ વિરોધી નિવેદન સારવાર.

  image2.png

 2. હંમેશની જેમ સમસ્યામાંથી કાર્ય કરો, આપેલમાંથી એક (સામાન્ય રીતે તે કંઈક કે જે કંઈક કહે છે) તેનાથી વિરુદ્ધ સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરો નથી કાટખૂણે, સામૂહિક અથવા સમાન).

  image3.jpg

  દિવસ દીઠ કેટલી મેકા
 3. તમે વિરોધાભાસ પર પહોંચી ગયા છો તેમ કહીને સમાપ્ત કરો અને તેથી, સાબિત કરો નિવેદન સાચું હોવું જોઈએ.

  image4.png

  ( છે ઉંદર ડી નિદર્શન - જે દર્શાવવાનું હતું - તમારા ત્યાંના બધા લેટિન-વક્તાઓ માટે; તમે બાકીના ફક્ત એટલું જ કહી શકો કે, મેં પૂર્ણ કરી લીધું છે!)

નૉૅધ : તમે ધારે પછી

image5.png

તે આપેલની જેમ જ કામ કરે છે. અને તમે બતાવવાનું તમારું લક્ષ્ય ઓળખો પછી

image6.png

આ ધ્યેય હવે એક સામાન્યની જેમ કાર્ય કરે છે સાબિત કરો નિવેદન.

image7.png

રસપ્રદ લેખો